10 februari 2022

CDA: “Méér verenigingsleven en minder regelgeving”

Het CDA maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Het CDA is voorstander van méér verenigingsleven met minder regelgeving.

Een sterk en vitaal verenigingsleven
Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer staat voor een gezond en bruisend verenigingsleven. Zo moet er in samenspraak met relevante ondernemersorganisaties, stichtingen en verenigingen een stimulerend evenementenbeleid uitgewerkt worden. Dit geeft richting en houvast voor de komende jaren. Het resultaat moet zijn: vele mooie evenementen het gehele jaar rond in de toekomst. Daarbij  hoort ook een vergunningenbeleid dat uitgaat van een snelle behandeling, laagdrempeligheid en eenduidigheid in elke sector. Waar het maar kan, moet er aan gewerkt worden om vergunningen doorlopend te verlenen. Dat scheelt administratie en bespaart kosten.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart verdienen méér waardering en ondersteuning. Wij zijn voorstander om de 'Vrijwilliger van het Jaar’ verkiezing terug in te voeren in de gemeente. Een jaarlijks evenement waar vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. Daarnaast moeten we de vrijwilligers ondersteunen door bijvoorbeeld een ‘banenmarkt’ voor vrijwilligers te organiseren. Veel Dongenaren willen hun steentje bijdragen maar weten niet waar ze moeten beginnen. Een banenmarkt biedt uitkomst om te vinden wat bij ieder past: in de zorg, bij de organisatie van een evenement, als hulpverlener, in de sport en bij culturele verenigingen etc..

Stichtingen en verenigingen
Onze stichtingen en verenigingen geven vorm aan het Dongens DNA en aan de leefbaarheid. Wij zijn voorstander om de verenigingsgebouwen vrij te kunnen stellen van de onroerend zaken belasting (OZB). En vanzelfsprekend blijven wij de komst van een definitieve verenigingshal ondersteunen. De behoefte bij de verenigingen en stichtingen is juist nu  groot, héél groot.

Wij kiezen voor een eerlijke en transparante bestuurscultuur waarin naar inwoners wordt geluisterd en lokale expertise wordt benut. In gesprek met ons? Mail dan naar [email protected]

Namens het CDA Dongen – ’s Gravenmoer,
Coert van Os
Kandidaat-raadslid (#3)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.