23 december 2022

CDA over situatie Heilig Hart: „Stel de kinderen centraal.”

Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad ruim 2 uur gesproken over de leerlingenaantallen van de nieuwe school in de Beljaart; het IKC Heilig Hart. Aanleiding voor het agendapunt was de openbare briefwisseling tussen de gemeente en stichting Initia. Initia, het bestuur van de Heilig Hartschool, ontkent dat er met de gemeente en andere schoolbesturen afspraken zijn gemaakt over een maximum van 407 leerlingen in het nieuwe schoolgebouw.

Kind centraal
Het betoog van de CDA-fractie, bij monde van Stijn Sips, sloot aan bij de eerdere woorden van de medezeggenschapsraad Heilig Hartschool, Wijkraad de Beljaart en gedupeerde ouders: „Wij zijn van mening dat een school gebouwd moet worden voor de kinderen uit de wijk, want daar gaat het tenslotte om. Niet om ruziënde bestuurders”. De hoogopgelopen discussie in de media tussen het schoolbestuur en de gemeente is onnodig, en hier moeten alle partijen lessen uit trekken.

Vragen
„‘Kan mijn kind nog wel naar de school hier twee straten verder op?’ of ‘Waarom wordt de buurjongen wel aangenomen en ons kind niet?’ zijn vragen die leven bij ouders. Vragen die, wat de CDA-fractie betreft, vanavond centraal moeten staan.”, aldus de CDA-fractievoorzitter in de raadsvergadering. Het probleem is helder. De Heilig Hart is overvol geraakt in de afgelopen jaren en nu moeten kinderen afgewezen worden om te ‘passen’, gezien de vermeende afspraak over maximum leerlingaantallen en aantal vierkante meters, in het nieuw te bouwen schoolgebouw.

Hoe verder?
Het starten van een nieuw traject om te komen tot nieuwe vierkante meters is niet wenselijk. Vooral niet voor de kinderen. Dit levert vertraging op van de nieuwbouw en met het huidige ruimtegebrek in de Heilig Hartschool is dat zeker geen oplossing. Ook kan groei van de Heilig Hartschool leiden tot een (tijdelijke) leegloop van andere scholen in Dongen, waarmee het uitgangspunt ‘ieder kind in zijn eigen wijk naar school’ ook in het geding komt.

Verder schrijft de verordening voor dat nieuwbouw van een schoolgebouw gerealiseerd wordt in de omvang die past bij een structurele ruimtebehoefte uitgaande van een periode van 15 jaren. Voor IKC Heilig Hart is dat 396 leerlingen is. Daarmee is de nieuwbouw voldoende groot. ”Wij zijn overigens wel benieuwd naar de nieuwe leerling prognoses die begin 2023 bekend worden.”, aldus Sips.

Oplossing
De huidige, en vastgestelde, vierkante meters voor de nieuwbouw bieden voldoende ruimte voor meer dan 407 leerlingen. Stichting Initia spreekt zelfs van ruimte voor 450 leerlingen op basis van 18 lokalen. Met deze wetenschap is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over scenario’s hoe de 407 leerlingen bereikt worden. Want er zijn mogelijkheden voor een gedegen periode van afbouw in de komende jaren. Het hoeft niet volgend jaar geregeld te zijn. De CDA-fractie heeft de wethouder dan ook gevraagd om met de schoolbesturen opnieuw te kijken naar verschillende scenario’s om tot een goede afbouwperiode te komen. „Wij verzoeken alle schoolbesturen en de gemeente om hierin constructief te zijn, want het gaat immers om de kinderen.”, sloot Stijn Sips af.

De CDA-fractie blijft dit kritisch, en constructief, volgen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.