22 maart 2021

De aanhouder wint: CDA fractie is blij met komst nieuw trapveldje Sportlaan

Onder andere bij de Kadernota van 2018 heeft de CDA fractie hun hoop uitgesproken dat het Hertog Jan veld bij het complex van Olympia'60 betrokken zal worden en dat er in Oud-Dongen een mooi nieuw trapveld aangelegd zou worden binnen de sportzone. In de Opiniërende Raad van 18 maart jongsleden was het zo ver en werd aan de gemeenteraad gevraagd een budget van € 14.500 ter beschikking te stellen voor een nieuw trapveldje aan de Sportlaan. Dit naar aanleiding van een motie, die mede door het CDA is ingediend, tijdens de Begrotingsraad van 12 november 2020.

Blijheid
CDA fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam sprak van blijheid tijdens de raadsvergadering: “Dit is waarschijnlijk een van de laatste keren dat ik het Hertog Jan veld actief hoef te benoemen, want ik heb het in de afgelopen 11 jaar wel een paar keer per jaar op de agenda gezet. Dus het kan geen verrassing zijn dat het CDA blij is dat er een trapveldje komt, want dat stond ook in ons verkiezingsprogramma.”

Vragen
Toch heeft de fractie ook enkele vragen. Zo wil de Van Eenennaam zekerheid over of het Hertog Jan veld ook echt gehuurd zal worden door Olympia’60. En vroeg de fractievoorzitster om een toezegging van de wethouder dat het Hertog Jan veld pas exclusief wordt voor Olympia’60 wanneer het nieuwe trapveldje gereed is. Op dit laatste kon de wethouder Jansen positief antwoorden. Op de eerste vraag komt de wethouder terug in de Besluitvormende Raad, na te hebben geïnformeerd bij diverse partijen.

Hamerstuk
Kortom kon dit als hamerstuk door naar de Besluitvormende Raad van 25 maart. En daarmee is er een blije CDA fractie, dat na jaren aanhouden, nu toch een sportveldje gerealiseerd ziet worden.

Meer weten? Of wilt u reactie geven? Mail communicatie@cdadongen.nl of App +31 6 200 402 95

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.