21 februari 2023

„De Vennen financieel ondersteunen na explosief gestegen energieprijzen”

Het CDA, de VPD en de VVD hebben ermee ingestemd om de binnensportaccommodatie (BSA) en het zwembad De Vennen financieel te ondersteunen. Voor de CDA-fractie zijn het zwembad en de BSA van grote waarde in onze samenleving. Het openhouden van deze voorzieningen staat voor het CDA niet ter discussie. Vanuit het lokale steunfonds worden ook andere verenigingen en stichtingen geholpen.

Aanleiding: gestegen energieprijzen
Zwembad De Vennen heeft het recreatiebad vanaf september moeten sluiten. Door de explosief gestegen gas- en elektraprijzen moest De Vennen ingrijpen. De energieprijzen hebben ook effect op de binnensportaccommodaties (BSA), zoals de Gaasjes, de Otterdonk en de Salamander. De Vennen is de beheerder van deze gebouwen. Om de sportgebouwen in 2023 open te kunnen houden springt de gemeente bij. De gemeenteraad heeft €71.000 hiervoor beschikbaar gesteld.

Hoe nu verder?
Het zwembad kan voor 2023 gebruik maken van landelijke subsidies. Hierdoor is het niet nodig om als gemeente nu bij te springen. De verwachting is echter dat dit in 2024 en 2025 wél nodig zal zijn. „We moeten het zwembad helpen als dat nodig is. De stijgende energieprijzen mogen niet leiden tot verlies van deze belangrijke maatschappelijke functie. Per jaar beoordelen we of, en welke, hulp er nodig is.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. In 2025 gaan we, aan de hand van een langetermijnvisie, structurele afspraken maken. „De verwachting is dat de energiemarkt in 2025 gestabiliseerd is. We kunnen dan goede afspraken maken over de toekomst.”, vult Sips aan. In de tussentijd voert het zwembad verduurzamingsmaatregelen uit.

Hulp bieden met het lokale steunfonds
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „Iedereen moet kunnen sporten. Dat mag niet onder druk komen te staan. Vanuit het lokaal steunfonds helpen we verenigingen en stichtingen die het nodig hebben. Zo hebben we voor 2023 een belastingkorting doorgevoerd voor onder andere sociaal-culturele en sportaccommodaties.”. Er is €800.000 euro beschikbaar om inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Hiervan is er budget vrijgemaakt om verenigingen te helpen die ‘op omvallen staan’ door de gestegen energieprijzen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.