12 juli 2021

Eindelijk meer inworpen voor de ondergrondse container

In het vorig jaar vastgestelde Uitvoeringsplan Grondstoffen is besloten dat gebruikers van de ondergrondse restafvalcontainer nog maximaal 39 keer per jaar een inworp mogen doen.  Dit is nodig om de gemeentelijke ambitie van maximaal 30 kg/per persoon/jaar restafval in 2025 te kunnen halen.

De CDA fractie was het bij de behandeling van het uitvoeringsplan al oneens met de hoeveelheid inworpen. Het CDA is voorstander van minder afval, meer scheiden en met meer service. Maar wel op een eerlijke manier. Uit een berekening destijds van CDA raadslid André Vonk bleek dat 51 inworpen, zogenoemde ‘tikken’, gelijk staat aan de hoeveelheid restafval die een inwoner met een grijze bak kan afvoeren. Het ingediende verzoek om de 39 tikken om te zetten in 51 tikken werd verworpen door VVD, PvdA, VPD en D66. Dit leidde ertoe dat het CDA tegen het voorstel heeft gestemd.

Ook hebben wij toen aangeven ons zorgen te maken over de mogelijke gevolgen die de 39 inworpen heeft, zoals illegale stortingen en/of toename van het zwerfafval. Nu blijkt op basis van de monitor dat vanaf het derde kwartaal van 2021 bijna de helft van alle gebruikers van ondergrondse containers (ruim 1700 huishoudens) geen restafval meer kan aanbieden, omdat ze door hun maximaal aantal inworpen heen zijn. Het college (VPD, PvdA, VVD) heeft nu besloten, vanwege de mogelijke negatieve gevolgen, het maximaal aantal inworpen bij te stellen naar 52 per jaar.

De CDA fractie is blij dat de maatregelen die zijn ingevoerd nu ook eerlijk zijn en hoopt zo bijplaatsingen, dumpingen en het aanbieden van restafval in een verkeerde container te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.