08 december 2017

"Eindelijk worden de Klijnsma-gelden ingezet"

Tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief over de inzet van de Klijnsma-gelden heeft ons fractielid Rob Huijben aangegeven blij te zijn dat de middelen eindelijk worden ingezet voor kinderen van minima. 

Huijben:" We hebben het college gevraagd om na te denken over de wijze waarop de Klijnsma-middelen ten goede kunnen komen aan de kinderen van de doelgroep.De CDA-fractie is verheugd over de uitvoerige wijze waarop deze informatiebrief is opgesteld . We lezen dat maatschappelijke partners nauw betrokken worden bij het tot stand komen van het nieuwe beleidsplan dat in de eerste helft van 2018 gereed zal zijn: het CDA ziet grote meerwaarde in de nu al gehanteerde werkwijze: samenwerken met de organisaties én burgers die persoonlijk contact hebben met de mensen waar het om gaat."

 Het CDA ziet grote meerwaarde in de nu al gehanteerde werkwijze: samenwerken met de organisaties én burgers die persoonlijk contact hebben met de mensen waar het om gaat.

In 2017 worden de gelden ingezet voor Decemberpakketten. Huijben:"Goed dat deze incidentele oplossing gevonden is.Voor 2018 staan we achter de samenwerking met Stichting Leergeld en de extra financiële vergoeding in verband met de toename van het aantal aanvragen binnen de gemeente Dongen, zoals we kunnen lezen in het jaarverslag van Stichting Leergeld.Voorzitter, we kijken uit naar het lang verwachtte beleidsplan met nieuwe afspraken om onze burgers te kunnen helpen, burgers die in een moeilijke financiële positie verkeren of dreigen te geraken. Kinderen, volwassenen, AOW-ers: iedereen moet mee kunnen doen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.