14 oktober 2020

Het CDA Seniorennetwerk in actie!

Afgelopen vrijdag 2 oktober was het weer zo ver. Ondanks de nieuwe maatregelen kon de bijeenkomst van het Seniorennetwerk tóch doorgaan. Natuurlijk met in acht neming van alle maatregelen.

Voorzitter Theo Kloet omschreef het als een bijeenkomst met het karakter van “benen op tafel”. Geen vaste agenda en geen ‘harde’ notulen. Uit de losse pols kwamen er vanzelf actiepunten naar boven gedreven bij de aanwezigen.

Om te beginnen met de inbreng vanuit onze afdeling CDA Dongen – ’s Gravenmoer. Onze bestuurssecretaris Marga Allard overhandigde ons Visiedocument. Theo Kloet spreekt van: “Een blauwdruk waar menigeen, op verschillende onderdelen, diens voordeel mee kan doen!”. Mooi om te zien dat ook hier onze afdeling weer op de kaart is gezet.

Een blauwdruk waar menigeen, op verschillende onderdelen, diens voordeel mee kan doen!

Naast dit zijn er meerdere punten besproken waar het CDA Seniorennetwerk mee aan de slag gaat in de komende periode. Zo willen ze onderzoek doen naar het mogelijk maken om grote woningen waar nu senioren in wonen om te bouwen naar twee wooneenheden om zo een deel van de woning-schaarste op te kunnen vangen. Maar ook ideeën met betrekking tot de ‘moderne ouderen’, die tot na de AOW leeftijd willen door werken, zijn besproken.

Intern liggen mooie plannen klaar. Zo ligt de focus binnenkort op een vernieuwde CDA Senioren nieuwsbrief. Maar ook, zodra het kan, wordt de eerder voorgenomen bijeenkomst in Waalwijk graag opgepakt. Desalniettemin zal ook zonder deze bijeenkomst het Seniorennetwerk streven naar samenkomsten, dan wel fysiek, dan wel digitaal.

Wilt u reageren? Graag !  CDASeniorennetwerkBrabant@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.