13 september 2020

In de Raad: We zijn weer van start gegaan!

NB: Deze foto is gemaakt vóór corona (2018)

Na een wel verdiend reces voor onze fractieleden van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer is afgelopen donderdag 10 september het politiek jaar weer van start gegaan. Op deze eerste raadsvergadering heeft het CDA Dongen – ’s Gravenmoer, zoals u gewend bent, weer van zich laten horen.

Toename van onkruid in Dongen
Tijdens de fractievergadering van afgelopen maandag 7 september kwamen de aanwezige CDA’ers tot de conclusie dat het onkruid in Dongen in grote hoeveelheden toeneemt bij rotondes, langs stoepen en tussen de voegen van de stoepen. Het was aan fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam om het college daarover te bevragen. Zo wilde ze weten of we iets van de omliggende gemeenten kunnen leren als het gaat om onkruidbestrijding. Daar gaat het in haar ogen namelijk een stuk beter met de bestrijding, gaf ze aan.

De wethouder gaf aan dat het niet mogelijk is om de gemeente Dongen onkruidvrij te houden, vanwege de beperkte bestrijdingsmiddelen die we nog mogen gebruiken.

Voor het CDA was dit niet voldoende. Annemarie benadrukte dat het in andere gemeenten het wel lukt door op regelmatige basis het onkruid weg te branden. Een activiteit die volgens wethouder Lepolder erg arbeidsintensief is en daar niet het personeel voor beschikbaar is. Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer blijft toch van mening dat onkruid wat verder groeit, bijvoorbeeld dat met de wortels onder tegels gaat groeien, voor meer problemen en meer kosten zal zorgen in de toekomst.

Afvalstoffenverordening Dongen
Enkele maanden gelden heeft het CDA Dongen – ’s Gravenmoer al van zich laten horen als het gaat om de Afvalstoffenverordening van gemeente Dongen 2020. De vernieuwde afvalverordening is nodig om de gemeentelijke ambitie van maximaal 30 kg/per persoon/jaar restafval in 2025 te kunnen halen. Dit houdt in dat vanaf 1 oktober 2020 de inzamelservice voor PMD-verpakkingen zal worden verhoogd van tweewekelijks naar wekelijks inzamelen en per 1 januari 2021 zal de inzamelservice voor restafval worden verminderd van tweewekelijks naar vierwekelijks.

De uitgangspunten van het CDA ten aanzien van afvalinzameling zijn:
1. minder afval
2. meer scheiden
3. meer service bieden (tegen een betaalbare prijs)
4. eerlijke maatregelen

Vooral aan punt 4 wordt in deze verordening niet voldaan. Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer vindt het jammer dat bewoners met een ondergrondse container niet net zo veel afval kwijt mogen als de rest van de bewoners. Inwoners met een grijze bak kunnen straks nog 2340 liter per jaar (13 x 180 liter per maand) restafval afvoeren en inwoners met een ondergrondse container kunnen 39 keer per jaar een inworp doen (dit was 200). Uit een meting door het CDA raadslid Andre Vonk in februari 2020 blijkt echter dat 2340 Liter vergelijkbaar is met 51 inworpen. Dit kunt u terugvinden in een ingezonden brief aan Dongen Nieuws van 5 februari 2020: https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20200205/ingezonden-meer-inworpen-voor-ondergrondse-container/

Voor CDA raadslid Vonk zijn er ook vraagtekens rondom het beleid bij milieustraat De Coolhof. Zo wilde hij weten wanneer het pasjessysteem, wat voorheen het rijbewijs of identiteitskaart was, actief wordt. En of er voor bezoeken aan De Coolhof in de toekomst ook een limiet gaat gelden. Wethouder René Jansen gaf aan dat het pasjessysteem in het eerste kwartaal van 2021 actief zal zijn. En of er een limiet komt? Dat wist hij nog niet. Evaluaties moeten zullen het moeten uitwijzen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.