CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018
10 september 2021

CDA: ‘Wij willen een punt op de horizon voor de herinrichting van het Geubelplein’

Op basis van de eerdere geplande investeringen in de komende jaren komt de gemeente Dongen in een hoge schuldpositie terecht. Als je als gemeente een te hoge schuldpositie hebt, dan komen de onderhoudsverplichtingen en de noodzakelijke investeringen onder druk te staan. Daarnaast wordt het steeds lastiger om een sluitende begroting te maken. De inkomstenkant voor de gemeente moet dan beduidend hoger worden, hetgeen mogelijk gemaakt wordt door de door de gemeente opgelegde belastingen bij inwoners en bij bedrijven. Op donderdag 9 september 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over het voorgestelde plan hoe de schuldenlast te verlagen.

Herinrichting Geubelplein
De herinrichting van het Geubelplein is onderdeel van het Verkeersplan ’s Gravenmoer. Voorgesteld wordt om deze herinrichting uit te stellen tot nader orde. De CDA fractie, bij monde van André Vonk, begrijpt dat andere onderdelen van het Verkeersplan voorrang behoeven. Maar dat betekent niet dat er geen datum vastgesteld kan worden waarop de herinrichting wél door kan gaan, een stip op de horizon. Door dit niet te doen proeft het enigszins naar afstel, volgens Vonk. “Laten we staande deze vergadering gelijk duidelijkheid scheppen voor onszelf, de inwoners van de gemeente Dongen en in het bijzonder voor ’s Gravenmoer en de Herinrichting van het Geubelplein plannen voor 2025.”, zo legde Vonk de andere partijen voor. Volgende week donderdag wordt dit vervolgd in de besluitvormende raad.

Onderwijshuisvestiging
Een ander belangrijk onderwerp was de Onderwijshuisvestiging, die een groot deel van de schuldenlast inneemt. André Vonk kan zich grotendeels vinden het geschetste plan: “In hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de beslissingen op korte termijn, de J.J. Anspach, de scholen in ’s Gravenmoer en de Heilig Hartschool kunnen wat het CDA betreft uitgevoerd worden.” Wel steunde de CDA fractie de overweging om voor IKC West én ICK Biezen te bekijken of zij ook zonder een kinderopvanglocatie in de nieuwbouw kunnen. Dit zou de investering flink drukken. Verder vindt de fractie het van belang dat er snel duidelijkheid komt over mogelijke fusies en samenwerkingen van de schoolbesturen, en dat deze beslissingen niet pas ná de verkiezingen in maart genomen worden. “Het moet duidelijk zijn, voor de leerlingen, de ouders, de Dongenaar, de gemeenteraad, voor een ieder wat er reëel mogelijk is naar de toekomst toe.”, voegde Vonk er nog aan toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.