09 oktober 2020

Niet meer feesten bij de Salamander?

In de opiniërende raadsvergadering van 8 oktober jongsleden is het raadsvoorstel omtrent een partiele herziening van het bestemmingsplan Zuid en West Dongen besproken. Aanleiding hiervoor is de huurovereenkomst die de gemeente Dongen gesloten heeft met Coert van Os, exploitant van sportcafé De Salamander. In deze overeenkomst is opgenomen dat gebruik van het café conform horeca categorie 2 mogelijk is. Het geldende bestemmingsplan staat horeca tot categorie 1 toe. Om de huurovereenkomst na te kunnen komen, is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Horeca categorie 2 houdt in dat een horecagelegenheid gebruikt mag worden als café. Reguliere feesten, partijen en bruiloften vallen hier niet onder. Hiervoor is een horeca categorie 3 classificatie nodig. Volgens de gemeente Dongen is, na akoestisch onderzoek, toewijzing van categorie 3 niet mogelijk. In dat geval zal er te veel geluidsoverlast zijn voor de omwonenden. Echter beweert uitbater Coert van Os dat deze toezegging wél is gedaan door de gemeente. Vandaar dat Van Os een beroept doet op de gemeenteraad.

Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer betreurt dat het college van Burgemeester en Wethouders niet zoeken naar oplossingen. Zeker in deze moeilijke tijden, waarbij horeca-uitbaters extra hard getroffen worden, is wat meer empathisch vermogen wel op zijn plaats. We doen immers toch dingen samen…

Ons fractielid André Vonk heeft al langere tijd contact met Coert over onder andere deze kwestie. Hieruit blijkt dat afspraken niet door de gemeente worden nagekomen. Volgens Van Os heeft hij dit ook zwart-op-wit staan. Tevens geeft de gemeente aan dat geluidsoverlast hét probleem is voor een horeca categorie 3 toewijzing. De CDA-fractie vindt het dan ook jammer dat de gemeente, als verhuurder, niet meehelpt in het verbeteren van de geluiddichtheid. Los van dit geeft de exploitant aan zelf de kosten te willen dragen voor extra geluidwerende aanpassingen, op basis van nadere afspraken met de gemeente. Maar ook dan wil de gemeente niet mee. Wat is dan het probleem?

Volgens wethouder Van Boxtel zijn er in goed overleg afspraken gemaakt over de huurovereenkomst, waarbij verhuur van het café voor regulier gebruik voor feesten en partijen niet past bij de belangen van omwonenden.

Nogmaals ziet het CDA Dongen - ’s Gravenmoer mogelijkheden om zowel de omwonenden als de uitbater tevreden te stellen. Op 29 oktober staat het onderwerp nogmaals geagendeerd in de besluitvormende raadsvergadering. We zullen dan wederom van ons laten horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.