10 november 2017

"Onderzoek naar capaciteit en efficiëntie BOA"

In de begrotingsvergadering is het voorstel van o.a. het CDA over de BOA aangenomen. In het voorstel staat dat er een onderzoek gaat komen naar de capaciteit en de efficiëntie van de BOA's. Fractielid Koenraad van Eersel: "We merken dat de BOA veel efficiënter kan werken. In plaats van een bonnenboekje kan makkelijker digitaal gewerkt gaan worden. Ook willen we kijken of de huidige capaciteit voldoende is, en of we als raad er meer in moeten gaan investeren."

We merken dat de BOA veel efficiënter kan werken. In plaats van een bonnenboekje kan makkelijker digitaal gewerkt gaan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.