INFORMATEUR EN BETROKKENEN
03 mei 2022

Praat mee over het nieuwe coalitieakkoord!

De Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer hebben elkaar definitief gevonden als nieuwe coalitiepartners. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Inwoners worden van harte uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen en aanpassingen, alvorens het akkoord op 19 mei wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het conceptakkoord heeft als titel ‘Versterken & Vernieuwen’. ,,Wij waarderen onze gemeente in de breedste zin van het woord en hebben oog voor wat er allemaal al is. We realiseren ons dat we het goed hebben in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Dit goede willen we behouden en versterken. Er is echter altijd ruimte om het soms anders, vernieuwend en versterkend, te doen. Graag gaan wij met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en partners aan de slag om deze vernieuwing invulling te geven’’, aldus VPD en CDA in een persbericht.

Digitaal reageren
Vanaf heden is het 11 pagina’s tellende document, online te lezen op de website van de gemeente Dongen, via de link www.dongen.nl/coalitieakkoord. Deze webpagina staat tot en met vrijdag 6 mei open voor het geven van reacties, suggesties en het stellen van vragen.

Meepraten op locatie
Wie liever meepraat op locatie, kan dat aanstaande zaterdag 7 mei doen. Dan verspreiden de vier wethouders-kandidaten en de fractievoorzitters van VPD en CDA zich samen met hun fracties over de drie kernen van onze lokale samenleving. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn de nieuwe coalitiepartners te vinden in De Cammeleur in Dongen, in De Geubel in ’s Gravenmoer en in het Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart. Inwoners en andere politieke partijen kunnen dan hun vragen stellen of suggesties meegeven voor aanpassingen in het conceptakkoord.

Vernieuwend
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „Naar mijn weten is dit een unieke en vernieuwende situatie. We geven inwoners, lokale partners en de andere politieke partijen de kans om hun input mee te geven voordat we een definitief akkoord presenteren. En dan ook nog digitaal en met een fysieke bijeenkomst’’. VPD-fractievoorzitter en beoogd-wethouder Denise Kunst vult aan: ,,We zullen de indieners ook terugkoppelen wat er met de suggestie is gebeurd.’’

Gemeenteraad
Op donderdagavond 19 mei om 20.00 uur wordt het definitieve coalitieakkoord besproken in een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan de politieke partijen wordt gevraagd hun mening te geven over het formatieproces en over het coalitieakkoord. Ook kunnen ze middels moties het college (extra) opdrachten meegeven over de uitvoer van het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Na de bespreking zullen de beoogd-wethouders René Jansen, Denise Kunst (VPD) en Kees de Jong, Annemarie van Eenennaam (CDA) worden geïnstalleerd.

 

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.