08 april 2022

VPD en CDA gaan samen in gesprek over coalitie

De twee grootste partijen in de nieuwe gemeenteraad van Dongen, gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken of ze samen kunnen komen tot een coalitie van twee partijen. Volkspartij Dongen (VPD, 7 zetels) heeft CDA Dongen – ‘s Gravenmoer (6 zetels) hiertoe uitgenodigd.

Dat is vanavond (donderdag 7 april) bekend gemaakt door informateur Gerard Vrenken bij een openbare bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. In de afgelopen weken voerde hij samen met de griffier gesprekken met vertegenwoordigers van alle vijf de raadsfracties in de nieuw gekozen gemeenteraad.

Scenario’s
De verkiezingsuitslag van 16 maart 2022 maakt het mogelijk om in Dongen met twee partijen een meerderheidscollege te vormen. VPD en CDA hebben samen 13 van de 21 zetels. D66 behaalde 4 zetels; VVD en Ouderenpartij voor Dongen elk 2. De meeste partijen hebben bij de informateur aangegeven een coalitie van 3 partijen niet wenselijk te vinden, omdat de oppositie dan te klein is om tegenmacht te kunnen bieden.

Akkoord op hoofdlijnen
In de gesprekken met de partijen heeft de informateur geconstateerd dat er in grote mate voorkeur bestaat voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt de niet-coalitiepartijen de mogelijkheid om serieuze invloed uit te oefenen bij de uitwerking van het akkoord. Dat past ook goed bij de huidige bestuurlijke verhoudingen, omdat er geen scherpe politieke tegenstellingen zijn, maar wel een grote mate van samenwerkingsbereidheid, aldus de informateur.

Takendebat
Op die manier wordt ook rekening gehouden met het Takendebat dat voor het zomerreces op verzoek van de raad wordt gehouden. Daarbij zal worden bepaald wat prioriteiten zijn voor de gemeente en welke taken mogelijk anders zouden kunnen worden uitgevoerd of zelfs helemaal niet meer.

Uitvoering met samenleving
Daarnaast hebben alle fracties aangegeven de inwoners, lokale organisaties en het bedrijfsleven nadrukkelijk te willen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Een akkoord op hoofdlijnen biedt de mogelijkheid om niet alleen deze gesprekspartners maar ook deskundigen te betrekken bij de uitvoering van het coalitieakkoord.

Belangrijk bespreekpunt
De partijen hebben aangegeven dat het aantal wethouders en de taakverdeling expliciet aandacht moeten krijgen bij de formatiebesprekingen. Drie wethouders wordt algemeen als minimumaantal genoemd. Voor enkele partijen is een (bescheiden) uitbreiding bespreekbaar, als dat nodig is voor een bestuurlijk evenwicht of om daarmee de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Zeker bij een twee partijencoalitie is het aantal wethouders een van de belangrijke bespreekpunten.

Communicatie
Hoewel openbaarheid een groot goed is bij het besturen van een gemeente, wordt door de Dongens partijen algemeen de opvatting onderschreven om de daadwerkelijke onderhandelingen in het formatieproces in beslotenheid te laten plaatsvinden. Om reden van transparantie wordt wel belangrijk gevonden om tussentijds te communiceren over de voortgang van het coalitieproces. Dat zal worden gedaan door procesbegeleider Gerard Vrenken die de rol van informateur achter zich laat en vanaf heden verder gaat als formateur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.