INFORMATEUR EN BETROKKENEN
14 mei 2022

VPD en CDA presenteren coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’

Klikken om het akkoord te openen.

‘Versterken & Vernieuwen’, zo luidt de titel van het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer hebben geschreven voor de bestuursperiode 2022-2026. Het akkoord wordt komende week besproken in de gemeenteraad.

Met de titel wil de nieuwe coalitie een duidelijk en krachtig signaal afgeven. „We realiseren ons dat we het goed hebben in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart.  Dit goede willen we behouden en versterken. Er is echter altijd ruimte om het soms anders, vernieuwend en versterkend, te doen”, aldus VPD en CDA. In het akkoord staan maatschappelijke opgaven vermeld die voor onze gemeente belangrijk zijn.  VPD en CDA benoemen daarnaast hun ambities en ook hoe ze die opgaven willen gaan aanvliegen en oppakken. Een nadere uitwerking en concretisering van de hoofdlijnen volgt later.  Dat wordt gedaan samen met inwoners, maatschappelijk partners en de gemeenteraad.

Extra ambities
In de voorbije periode (3 mei tot en met 7 mei) hebben inwoners en andere politieke partijen hun reactie kunnen geven op de conceptvorm van het coalitieakkoord. Door deze inwonersparticipatie zijn er nu extra ambities  opgenomen in het  coalitieakkoord en is het eindresultaat aangescherpt. Veel inwoners gaven aan verbeterpunten te zien in de communicatie van de gemeente. Vooraf de juiste verwachtingen scheppen, en achteraf de keuzes beargumenteren. Tevens is aangegeven dat het goed in om de ‘digitale kloof’ in onze samenleving aan te pakken. Ook Energiearmoede komt nu naar voren in het coalitieakkoord, nadat het onderwerp bij de inwonersparticipatie veelvuldig aan bod is gekomen. Daarnaast zijn er vooral veel vragen gesteld bij de inwonersparticipatie.

Regie en snelheid
De coalitiepartijen werken drie thema’s extra uit en geven die het stempel prioriteit mee. „Wij zijn van mening dat er op deze thema’s regie en snelle acties vereist zijn”, zo luidt de onderbouwing. Het betreft de opgave om de financiën onder controle te houden, de woningbouwopgave en ‘nieuwe politiek’. ‘Nieuwe politiek’ staat voor een open, toegankelijke en transparante bestuursstijl. Keuzes worden pas gemaakt nadat inwoners en belanghebbenden die dat willen, een inbreng hebben kunnen leveren. Argumenten worden zorgvuldig gewogen bij vraagstukken. Nieuwe politiek is een opgave voor iedere volksvertegenwoordiger, het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Gemeenteraad
Op donderdag 19 mei aanstaande staat het coalitieakkoord op de agenda in de raadsvergadering (aanvang 20.00 uur) die openbaar toegankelijk is in het gemeentehuis. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden aan de andere partijen om met moties het (nieuwe) college (extra) opdrachten mee te geven over de uitvoering van het voorliggende coalitieakkoord op hoofdlijnen. In deze vergadering wordt ook voorgesteld de beoogd-wethouders en de nieuwe kandidaat-raadsleden te benoemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.