Raadsdialoog: onderwerpen takendebat

Op donderdag 23 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Er staat één onderwerp op de agenda: Raadsdialoog Takendebat 2022. In deze dialoog wisselt de raad opvattingen en overwegingen met elkaar uit over de eerder aangedragen onderwerpen. Op basis van daarvan wordt een opdracht aan het college voorbereid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.