BLADKORVEN

Dongen Dient!

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiƫn op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en streeft naar zoveel mogelijk recycling van afvalstoffen. Daarom bevordert de gemeente het milieubesef van burgers, en versterkt mede daardoor de gescheiden inzameling van huisvuil en legt de duurzame verwerking daarvan in contracten vast.

Mobiliteit

Een goede toegankelijkheid van woningen, bedrijven en voorzieningen is essentieel voor de leefbaarheid in Dongen. De openbare ruimte moet veilig zijn en zo weinig mogelijk hinder opleveren voor aangrenzende bebouwing.Recreatie en toerisme Dongen bestaat uit groene kernen. Voor zowel bewoners als toeristen/passanten moet Dongen haar aantrekkelijkheid behouden, dan wel haar aantrekkingskracht vergroten. Dongen geeft hiervoor ruimte aan particulier initiatief, promoot de kernen en werkt in Hart van Brabant-verband mee aan verrassende doch passende nieuwe initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.