Dongen Onderneemt!

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Werknemerschap

Door omstandigheden als ziekte of (deels) arbeidsongeschiktheid is het, ondanks alle inspanningen, voor meerdere inwoners niet mogelijk een betaalde baan te verwerven of te behouden. Voor die inwoners is de "bijstand" het laatste redmiddel. Deze inwoners moeten dan snel en adequaat geholpen worden.

Landbouw en buitengebied

Het CDA erkent de belangrijke rol van de land- en tuinbouw in de duurzame voedselvoorzieningen het beheer van het buitengebied. Deze sector draagt in grote mate bij aan de belevingswaarde in het buitengebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.