WMO KRANT DONGEN

Dongen Zorgt!

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creƫren.

Zorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Het CDA vindt dat het geld dat we als gemeente voor de zorg krijgen ook daadwerkelijk aan de zorg moeten besteden.Doelstelling moet zijn: Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft, waarbij het goed is dat eerst gekeken wordt welke zorg vanuit de eigen leefomgeving gegeven kan worden. Lukt dat niet of ten dele dan wordt de zorg door de overheid verzorgd, waarbij de mens dan belangrijker is dan de regels.

Armoede

Armoede bestrijden is een belangrijke taak van gemeenten. Dat was altijd al zo. Maar nu steeds meer! Gemeenten worden door de decentralisaties namelijk steeds meer verantwoordelijk voorzorg en arbeid. Wij vinden dat de gemeente haar rol actief moeten oppakken door te onderkennen dat armoede niet alleen een geldprobleem is.

Sport

Het vitaal en gezond houden van de inwoners is belangrijk voor het CDA. Hoewel dit een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners is, kan de gemeente sport/bewegen wel stimuleren en faciliteren. Een actieve deelname aan sport en cultuur is belangrijk voor de gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarbij bevordert het in groepsverband sporten en bewegen de sociale cohesie tussen de inwoners, die de leefbaarheid in de gemeente Dongen ten goede komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.