CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018

André Vonk

Fractielid

André Vonk is sinds maart 2010 raadslid voor het CDA in de gemeente Dongen. Van maart 2010 tot april 2018 was André de voorzitter van de CDA-fractie en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Contact: a.vonk@cdadongen.nl

Zijn aandachtsgebieden zijn:

(integrale) Handhaving
Accomodatiebeleid
Beljaart
Centrumontwikkeling
Communicatie/voorlichting
Cultuur
Financiën + Belastingen
Grondbeleid/grondbedrijf
MFA
Openbare Orde / Veiligheid / Brandweer
Juridische Zaken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.