CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018

André Vonk

Lijsttrekker & Fractievoorzitter

André Vonk is sinds maart 2010 raadslid voor het CDA in de gemeente Dongen. Sinds maart 2010 is André ook de voorzitter van de CDA-fractie en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Contact: a.vonk@cdadongen.nl

Zijn aandachtsgebieden zijn:

(integrale) Handhaving
Accomodatiebeleid
Beljaart
Centrumontwikkeling
Communicatie/voorlichting
Cultuur
Financiën + Belastingen
Grondbeleid/grondbedrijf
MFA
Openbare Orde / Veiligheid / Brandweer
Juridische Zaken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.