JULIANASTRAAT

Openbare orde & Veiligheid

Thuis, beschermd en geborgen

Mensen in onze gemeente moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Veiligheid is een breed begrip bij het CDA: ondermijning, verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimte enzovoort. Het CDA waardeert de preventieve en signalerende rol van de wijkagenten en BOA’s.

Dit bereiken we door:

 • De BOA capaciteit evenwichtig te verdelen over alle kernen, waarbij de gemeente middels trainingen de preventieve en communicatieve vaardigheden vergroot.
 • Snelle en tijdige actie te ondernemen bij het ontstaan van drugs- en of hangjeugdoverlast.
 • Drugsgebruik aan te pakken door een intensievere samenwerking met scholen, hulporganisaties en jongerenwerk.
 • Criminaliteitsbestrijding op te pakken in samenwerking met de Taskforce en de Veiligheidsregio.
 • Voorlichting over ondermijning te geven op scholen.
 • Slecht verlichte en slecht zichtbare locaties te verbeteren.
 • Inwoners mee te laten denken over de veiligheidsprioriteiten van de gemeente.
 • Een nul-scan uit te voeren naar het veiligheidsgevoel onder onze burgers om vanuit daar een actieplan op te zetten.
 • De burgers te activeren bij de veiligheid in hun leefomgeving en het ondersteunen van initiatieven zoals Whatsappgroepen en buurtpreventie.

Rampenbestrijding en brandweer

Onze gemeente kent twee lokale brandweerkorpsen, die van Dongen en die van ’s Gravenmoer. Het CDA wil hun ‘colour locale’ van de brandweer garanderen.

Dit bereiken we door:

 • De lokale vrijwillige brandweerkorpsen te behouden en de goede kwalitatieve dienstverlening te waarborgen.
 • Een preventieve aanpak toe te passen om inwoners duidelijk te maken hoe zij hun huis brandveilig kunnen maken.
 • De werving van nieuwe brandweerlieden voor de korpsen van Dongen en ’s Gravenmoer actief op te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.