AFSLUITING ZOMERSPELEN DONGEN 2017

Sport & Cultuur

Inzetten op sporten en gezond leven

Het CDA zet in op preventie en gezond leven. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Ook voor mensen in armoede of met een (bewegings)beperking moet sporten laagdrempelig mogelijk zijn.

Dit bereiken we door:

 • Onderzoek te doen, in overleg met de sportverenigingen, naar de mogelijkheid van een gratis sportlidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar waarbij de financiële ruimte gezocht wordt in de begroting en middels subsidies.
 • Sportvoorzieningen en openbare gebouwen voor iedereen goed toegankelijk te houden en toegankelijk te maken indien nodig.
 • Een breed preventieakkoord op te stellen, waarin beleid wordt gevormd ter preventie van obesitas, roken, drugsgebruik, een burn-out, mentale ziekten, verslavingen etc.
 • Het realiseren van de fitnessroutes, geschikt voor alle leeftijden, door de gehele gemeente en hierbij sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte te combineren.
 • Bekende sporters in te zetten als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.
 • Instanties, zoals Stichting Leergeld, die alle kinderen de mogelijkheid geeft tot sporten onder aandacht te brengen en te stimuleren.
 • De prijs voor ‘Sporter van het Jaar’ weer terug te brengen.
 • Samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen onderwijs, commerciële instanties en sportverenigingen.

Kunst, cultuur, waarden & tradities

Het CDA toont respect voor onze waarden en ons cultureel, religieus, agrarisch en historisch erfgoed, en evenementen van gemeenschappelijkheid, zoals de Zomerspelen, Kerst en Carnaval.

Dit bereiken we door:

 • Een toekomstvisie op te stellen, samen met de Heemkundekringen, over hoe het (vrijkomend) cultureel, industrieel, religieus en groen erfgoed te beschermen.
 • Aan kwalitatief en betaalbaar kunst-, muziek- en cultuuronderwijs te werken, waarbij samenwerking tussen verenigingen en met het onderwijs geïntensiveerd wordt.
 • De Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer en de Vaartweg aan te merken als beschermd dorpsgezicht, om de karakteristieke en ruimtelijke kwaliteit ook in de toekomst te handhaven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.