Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en streeft naar zoveel mogelijk recycling van afvalstoffen. Daarom bevordert de gemeente het milieubesef van burgers, en versterkt mede daardoor de gescheiden inzameling van huisvuil en legt de duurzame verwerking daarvan in contracten vast.

Dit willen we bereiken door:

• Het stimuleren van afvalscheiding ter bevordering van hergebruik en compostering.
• De afvalinzameling in eigen beheer te houden.
• Daar waar mogelijk te streven naar ondergrondse opvang voor de afvalinzameling.
• Extra aandacht te bieden voor het verminderen van zwerfafval langs de wegen, omdat een schonere leefomgeving als veiliger wordt ervaren.
• De milieustraat vrij en ongelimiteerd toegankelijk te laten blijven voor particulieren uit de gemeente Dongen.
• Het beperken, het hergebruiken en de duurzame verwerking van bedrijfsafval te bevorderen.
• In de zomer het groenafval wekelijks op te halen.
• Het ophalen van oud papier bij de verenigingen te laten.
• Geen Diftar in te voeren in de gemeente Dongen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.