Armoede

Armoede bestrijden is een belangrijke taak van gemeenten. Dat was altijd al zo. Maar nu steeds meer! Gemeenten worden door de decentralisaties namelijk steeds meer verantwoordelijk voorzorg en arbeid. Wij vinden dat de gemeente haar rol actief moeten oppakken door te onderkennen dat armoede niet alleen een geldprobleem is.

Dit willen we bereiken door:
• De sociale kaart van de gemeente actueel en toegankelijk te houden, zodat iedere burger weet welke voorzieningen er zijn.
• Een impuls te geven om armoede en schoolachterstanden te bestrijden via o.a. Voedselbank de Baronie, Stichting Leergeld en de Werkgroep Arm in Arm.
• Een speciaal beleid te maken voor kinderen in armoedesituaties.
• Integratie van vluchtelingen bij zowel inburgering, taalachterstand als bij sport te stimuleren.
• Extra aandacht te geven in het minimabeleid voor de preventie en de gevolgen van een armoedeval.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.