Tamboerskorps

Kunst en Cultuur

Samenleven komt tot uitdrukking in wat inwoners gezamenlijk doen. In onze gemeente zijn veelvoorzieningen en instellingen op diverse gebieden, waaronder op cultureel gebied. Ook geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Het CDA hecht grote waarde aan deze instellingen en voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, en de erfgoederen vanwege hun waarde voor de Dongense samenleving.

Dit willen we bereiken door:

• Een toekomstvisie op te stellen hoe om te gaan met en het beschermen van (vrijkomend)cultureel-, industrieel- en religieus erfgoed.
• Te werken aan kwalitatief goed muziekonderwijs dat voor iedereen betaalbaar is.
• Ondersteunende verenigingen en organisaties, zoals de EHBO en de verkeersregelaars,gemeentelijk financieel en ambtelijk te ondersteunen.
• De verenigingen en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers door o.a.een banenmarkt voor vrijwilligers te organiseren.
• Leges op vergunningaanvragen voor evenementen door stichtingen en verenigingen volledig af te schaffen.
• Het realiseren van een verenigingshal.
• Het subsidiebeleid te her(r)ijken en jaarlijkse indexaties van de subsidies op basis van het reële inflatieniveau toe te passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.