Landbewerken

Landbouw en buitengebied

Het CDA erkent de belangrijke rol van de land- en tuinbouw in de duurzame voedselvoorzieningen het beheer van het buitengebied. Deze sector draagt in grote mate bij aan de belevingswaarde in het buitengebied.

Dit willen we bereiken door:
• Het streven naar behoud van de huidige variatie in de agrarische bedrijvigheid.
• Ontwikkelingen in het buitengebied te laten plaatsvinden in dialoog/overleg met de omgeving.
• Vestiging van andere bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen toe te staan,onder voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor activiteiten die in de omgeving al plaatsvinden.
• Hetgeen de natuur biedt in te zetten voor innovatie en nieuwe energie.
• Bedrijven extra ontwikkelingskansen te bieden bij toepassing van duurzaamheidscriteria op gebied van water, bodem en lucht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.