ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE

Leefbaarheid

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd binnen het gemeentebestuur.

Dit willen we bereiken door:
• Het openbaar groen goed te onderhouden en goed onderhouden te laten zijn.
• Een dorpswethouder voor de kernen 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, die speciaal belast wordt met dorpsaangelegenheden.
• Voor dorps- en wijkraden 'wijkbudgetten' vast te stellen om speciale wensen van de wijken en dorpen te vervullen.
• Het 'Buurthuis van de Toekomst' te realiseren: het behouden en ontwikkelen van ruimtes voor buurtactiviteiten door een betere benutting van bestaande accommodaties.
• Een aangelegd glasvezelnetwerk, in de hele gemeente.
• Actieve aandacht voor o.a. 'Burendag', 'NL-Doet' en 'Coming Out Day'.
• Verspreid door de gemeente bankjesroutes aan te leggen zodat met name senioren en mindervalide inwoners rustpunten aantreffen.
• De aanwezige wandel- en fietsroutes met elkaar verbinden. Bij gekoppelde trajecten aandacht voor voldoende ruimte voor fietsers en voor voetgangers.
• Het behouden van 'de Geubel' voor 's Gravenmoer, vanwege de belangrijke centrale maatschappelijke functie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.