Ondernemerschap

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Dit willen we bereiken door:
• De afdeling Economie van de gemeente verder door te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie.
• Deze afdeling initiatieven te laten ontplooien en kennisuitwisseling te stimuleren.
• Het mogelijk maken van locaties voor het combineren van wonen en werken.
• Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid door glasvezel, ook in het buitengebied.
• Het voeren van een actief leegstandsbeleid voor de detailhandel.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van brancheorganisaties, zoals Horeca Dongen, ZLTO, Dongen Promotion en het VOCD.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.