ST AGNESSCHOOL DONGEN VAART

Onderwijs

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Dit willen we bereiken door:

• Het behouden van basisscholen in de kernen en het behouden van voortgezet onderwijs in de gemeente.
• Nieuwbouw van de Heilig Hartschool in de Beljaart.
• Nieuwbouw school in 's Gravenmoer.
• Het multifunctioneel gebruik maken van schoolgebouwen, zoals de buitenschoolse opvang,gymzaal, overblijflokaal, studieruimtes en aula's.
• Bij nieuwbouw van schoolgebouwen altijd te gaan voor luchtkwaliteit A.
• De gemeente zorg te laten dragen voor veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer.
• Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes op te lossen.
• Het stimuleren van groene schoolpleinen door budget beschikbaar te stellen voor bomen en planten op de schoolpleinen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.