Openbare orde en veiligheid

Een veilige gemeente is belangrijk voor een goede leefomgeving. Onveiligheid en gevoelens van onveiligheid moeten we samen als gemeenschap aanpakken. De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid, waarbij de burgemeester een eigenstandige taak en verantwoordelijkheid heeft.

Dit willen we bereiken door:
• Voldoende BOA-capaciteit die wordt ingezet voor en door de gehele gemeente.
• Voortzetting van het project 'Rent-a-Cop' waarbij inwoners bepalen hoe de handhaving binnen de gemeente wordt ingezet.
• Inwoners mee te laten denken over de veiligheidsprioriteiten van de gemeente, door middel van sociale media en het inwonerpanel.
• Snelle en tijdige actie bij het ontstaan van drugs- en of hangjeugdoverlast.
• Het stimuleren van Buurtpreventieteams en buurt-apps.
• Criminaliteitsbestrijding op te pakken in samenwerking met de Taskforce en de Veiligheidsregio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.