JAARVERSLAG 2016

                           CDA Dongen ’s Gravenmoer

Jaarverslag 2016                          Overzicht  Bestuurs-Activiteiten

 

22 januari 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Oosterhout/ Breda – Jan Megens aanwezig

 1 februari 2016

CDA Algemene Ledenvergadering – Bezoek aan de Oude Kerk en Ruïne – 

Kennismaken met de nieuwe voorzitter van CDA Brabant: Inge van Dijk

29 februari 2016    

FIT cursus voor fractie georganiseerd. 

12 maart 2016        

NL doet. Medewerking door Fractie en CDA leden!  Klussen op de Volckaert

12 maart 2016                    

Koninklijke onderscheiding voor ons CDA lid Cor Quist

17 mei 2016

Op 17 mei hebben de CDA afdelingen van Dongen, Oosterhout en Breda een Vluchtelingendebat georganiseerd. De doelstelling van dit debat was te onderzoeken of wij in onze regio een gezamenlijke aanpak vanuit het CDA kunnen voorstellen in verband met de vluchtelingenproblematiek. 

Augustus 2016

Bestuur en fractieleden brengen groene appels rond bij de Zomerspelen locaties. 

Als blijk van waardering voor dit vrijwilligerswerk.

 3 september 2016

CDA bestuur aanwezig op CDA Brabant Familiedag te Pukkemuk

 7 september 2016

Het bestuur ontvangt vanuit het Partijbureau  de advies en groslijsten voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017. Alle benodigde acties worden in gang gezet.

 10 september 2016

Vanuit het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer nemen drie leden deel aan de C1000 dag.

1000 CDA -ers uit het hele land  komen bij elkaar  om na te denken en te discussiëren over vijf thema´s, te weten “Waarden & traditie, Sterke samenleving, Familie & gezin, Eerlijke economie en Zorg. Het resultaat van deze dag zal in het verkiezingsprogramma 2017 terug te lezen zijn”.

 22 september 2016

Aanwezig namens het CDA op de 55+ beurs   Marga Allard

 14 oktober 2016

Werkbezoek aan Provinciale Staten Noord Brabant georganiseerd voor CDA leden Dongen ’s Gravenmoer.

 19 oktober 2016

Algemene  ledenvergadering in ’s Gravenmoer. 

Er is een interactief gedeelte, ondersteund door filmpjes van onze social media specialist. 

Korte inleiding  over de Begroting van Dongen gevolgd door 2 aandachtspunten per fractielid. Input vanuit de leden: Welke CDA items verdienen aandacht tijdens de Begrotingsbehandeling? Wat moeten de speerpunten zijn? 

Social Media

Steeds vaker ontvangen de CDA leden informatie via Social Media, internet, face-book én filmpjes.  Het blijkt dat door de inzet van deze moderne media de bekendheid én herkenbaarheid van het CDA  toeneemt.

December Nieuwsbrief

Alle leden hebben eind december 2016 een gedrukte versie van de CDA Nieuwsbrief in de bus gekregen.

Partijcongres en vergaderingen van het CDA Brabant

Bestuursleden zijn aanwezig geweest.

Landelijk Senioren Platform  CDA-S

CDA Senioren is de Seniorenorganisatie gelieerd aan het CDA en is lokaal, provinciaal en landelijk actief. Doelstelling van CDA Senioren is o.a. de positie van senioren in de samenleving versterken en gevraagd en ongevraagd het CDA op alle niveaus adviseren.

Marga Allard vertegenwoordigt de provincie Noord Brabant in het Landelijk Senioren Netwerk,  samen met Jack Bakker. 

Coördinatie commissie CDA Senioren Noord-Brabant

Marga Allard is tevens lid van de coördinatie- commissie Senioren Noord Brabant. Deze commissie werkt aan het tot stand komen van een senioren netwerk in de Provincie Noord-Brabant.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.