JAARVERSLAG 2017

CDA Dongen  \ ’s Gravenmoer

Jaarverslag 2017   Overzicht Bestuursactiviteiten 

 Januari 2017  

Jan en Liesbeth Megens nodigen de fractie- en bestuursleden wederom uit om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Het bestuurs-jaar zal met name in het teken staan van de Gemeenteraads -verkiezingen in 2018. Ter voorbereiding wordt gestart met een tweewekelijks overleg tussen voorzitter en secretaris, met telefonische ondersteuning van de bestuursleden.

11 januari

Marga is aanwezig bij de Netwerkbijeenkomst van de CDA Senioren in Tilburg  “Gezond toewerken  naar een steeds hogere pensioenleeftijd “                          

11 januari

Bestuursvergadering

18 januari

Het CDA Dongen ’s Gravenmoer organiseert een kleurmiddag in ontmoetings-centrum het Ruim. Dit werd een gezellige middag, later werden de prijswinnaars verrast met een presentje.

24 januari

CDA Senioren Brabant bijeenkomst o.a. ter voorbereiding werkbezoek aan Begijnhof en Grote kerk te Breda.                                                                                         

Februari

Er worden door Jan Megens en Marga Allard gesprekken gevoerd met potentiele nieuwe CDA leden, wat resulteert in twee nieuwe aanmeldingen.

11 februari

De bouwplaatsen van de carnavalswagens worden bezocht, een klein bedankje aan de vrijwilligers in de vorm van groene appeltjes.

13 februari

Werkbezoek ’s Gravenmoer, gesprek met voetbalvereniging ONI.

22 februari

Vergadering van de CDA Senioren te den Haag. Marga draagt haar portefeuille als Brabantse vertegenwoordigster in het landelijk overleg, over aan Pieter Springer.

11 maart

 

De CDA fractie verleent haar medewerking tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Er wordt geklust bij ontmoetingscentrum Het Ruim

13 maart

Brainstorm bestuur en fractieleden ivm de verkiezingscampagne

16 maart      

CDA Senioren Brabant, vergadering.                                                  

21 maart      

Bestuursleden aanwezig bij de gemeentelijke aftrap naar GR 2018

22 maart

Bestuursvergadering ter voorbereiding van de ALV

22 maart

CDA Algemene Ledenvergadering, locatie Pukkemuk. Tijdens de avond worden de uitbreidingsplannen van Pukkemuk aan de leden gepresenteerd. 

4 april

CDA Senioren Brabant- Marga neemt deel aan de voorbereidingen en het bezoek aan het Begijnhof in Breda en de Grote kerk.                                      

5 april

Aanwezig bij Gemeentelijke Debatavond Arm in Arm.                             

25 april         

Bestuursvergadering 

20 mei           

 

Aanwezig op de ALV van het CDA Brabant

22 mei

Aanwezig op de gemeentelijke info avond mbt voorbereiding verkiezingen.            

7 Juni

Bestuursvergadering.  Voorbereidingen verkiezingsprogramma

10 Juni   

CDA senioren Brabant- voorbereiding voor de samenwerking met CDA-Senioren West Brabant, vergadering wordt bijgewoond en informatie verstrekt.

13 Juni          

CDA Senioren vergadering 

24 juni

CDA Brabant. Informatieochtend i.v.m. verkiezingen.

13 juli  

 

CDA Senioren-Brabant. Organisatie en aanwezigheid bij excursie rioolwaterzuivering te Aarle Rixtel.  Aansluitend vergadering CDA-S

1 sept.   

 

CDA Bestuursvergadering

12 sept. 

CDA Senioren Brabant, bijeenkomst. Input wordt gelevers voor de verkiezingsprogramma’s vanuit de senioren visie.

16 sept

ALV van het CDA regio Markiezaat, aanwezig namens CDA-S Brabant

27 sept.

Algemene Ledenvergadering Dongen ’s Gravenmoer, locatie de Geubel.

5 okt

CDA senioren. Bijwonen Thema - bijeenkomst “Regie op je eigen leven”       

9 okt.

Bestuursvergadering

8 nov.

CDA Bestuursvergadering

14 nov.

Bijwonen Armoedeconferentie van de gemeente Dongen

22 nov

Algemene Ledenvergadering bij Natuurlijk Tomaat. 

8 dec.

CDA Senioren vergadering.

 

 

Marga Allard maakt deel uit van het bestuur van de afdeling CDA-Senioren Brabant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.