TOERISME SPEELTUIN

Recreatie en toerisme

Dongen bestaat uit groene kernen. Voor zowel bewoners als toeristen/passanten moet Dongen haar aantrekkelijkheid behouden, dan wel haar aantrekkingskracht vergroten. Dongen geeft hiervoor ruimte aan particulier initiatief, promoot de kernen en werkt in Hart van Brabant-verband mee aan verrassende doch passende nieuwe initiatieven.

Dit willen we bereiken door:
• Samenwerking met de Hart van Brabant gemeenten te intensiveren.
• Het landelijk karakter van het buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken.
• Stimulering van de horeca, met name op het Looiersplein.
• Geen toeristenbelasting in te voeren in de gemeente.
• Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een passantenhaven aan het Wilhelminakanaal te realiseren.
• Daar waar mogelijk fietspaden te verbreden voor het toenemend gebruik van elektrische en snelle fietsen.
• Te zoeken naar nieuwe initiatieven om de recreatieve aantrekkingskracht van Dongen te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.