CDA Regiotour

Sport

Het vitaal en gezond houden van de inwoners is belangrijk voor het CDA. Hoewel dit een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners is, kan de gemeente sport/bewegen wel stimuleren en faciliteren. Een actieve deelname aan sport en cultuur is belangrijk voor de gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarbij bevordert het in groepsverband sporten en bewegen de sociale cohesie tussen de inwoners, die de leefbaarheid in de gemeente Dongen ten goede komt.

Dit willen we bereiken door:
• Het vaststellen van een toekomstgericht sportbeleid waarbinnen ook ruimte is voor nieuwe initiatieven.
• Fitnessroutes, geschikt voor alle leeftijden, aan te leggen door de gehele gemeente met sporttoestellen in de openbare ruimte. Het ontwikkelen van seniorenfitnesstuinen en het behoud van trapveldjes in de wijken en dorpen.
• Het aanleggen van een Mountainbikebaan in de gemeente.
• Samen met de verenigingen een toekomstvisie ontwikkelen voor de sportzone langs het Wilhelminakanaal.
• Het herinvoeren van sportkennismakingstrajecten om de sportkeuze te vergemakkelijken.• De eventuele fusies tussen (sport)verenigingen vanuit de verenigingen zelf te laten komen, en niet op te leggen vanuit de gemeente.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van de sportfederatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.