Uitvoering van WMO

De gemeente draagt de zorg voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod. WMO consulenten denken mee en bemiddelen bij het vinden van de best mogelijke oplossing. Financiering en ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats  door  persoonsgebonden budget of vouchersysteem. Leidend  moet zijn waar iemand mee geholpen kan worden. Speciaal aandacht voor de kwetsbare groep(en)  ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.