Het CDA staat voor solidariteit in de Dongense samenleving, tussen jong en oud, kansrijk en kansarm, hulpbehoevend en gezond, arm en rijk. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de mensen om ons heen.Zo dragen wij samen de verantwoordelijkheid voor de Dongense samenleving.

Voor het CDA Dongen - 's Gravenmoer staan de inwoners van de gemeente Dongen centraal. De betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging, dat is het ware draagvlak voor de gehele Dongense samenleving. Dit loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Het CDA is sociaal als het gaat over mensen, degelijk als het gaat om geld en vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden. Politiek is voor het CDA een manier om doelen in Dongen te bereiken. Besluiten, die op steun van de bevolking kunnen rekenen, zijn duurzamer dan van bovenaf opgelegde besluiten.

Naast zorg voor de samenleving is het de taak van het gemeentebestuur voorwaarden te scheppen voor een goede leefbaarheid in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart; te reageren en te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvuldig om te gaan met de toevertrouwde financiële middelen. Dit alles met respect voor de aarde en haar toekomst.

Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid! In dit verkiezingsprogramma wordt beschreven hoe we dit in de periode 2018-2022 willen gaan realiseren.

Overzicht programma

Dongen Leeft!

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd binnen het gemeentebestuur.

Dongen Zorgt!

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Veilig Dongen!

Een veilige gemeente is belangrijk voor een goede leefomgeving. Onveiligheid en gevoelens van onveiligheid moeten we samen als gemeenschap aanpakken. De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid, waarbij de burgemeester een eigenstandige taak en verantwoordelijkheid heeft.

Dongen Onderneemt!

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Dongen Dient!

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.