Het CDA staat voor solidariteit in de Dongense samenleving, tussen jong en oud, kansrijk en kansarm, hulpbehoevend en gezond, arm en rijk. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de mensen om ons heen.Zo dragen wij samen de verantwoordelijkheid voor de Dongense samenleving.

Voor het CDA Dongen - 's Gravenmoer staan de inwoners van de gemeente Dongen centraal. De betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging, dat is het ware draagvlak voor de gehele Dongense samenleving. Dit loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Het CDA is sociaal als het gaat over mensen, degelijk als het gaat om geld en vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden. Politiek is voor het CDA een manier om doelen in Dongen te bereiken. Besluiten, die op steun van de bevolking kunnen rekenen, zijn duurzamer dan van bovenaf opgelegde besluiten.

Naast zorg voor de samenleving is het de taak van het gemeentebestuur voorwaarden te scheppen voor een goede leefbaarheid in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart; te reageren en te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvuldig om te gaan met de toevertrouwde financiƫle middelen. Dit alles met respect voor de aarde en haar toekomst.

Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid! In dit verkiezingsprogramma wordt beschreven hoe we dit in de periode 2018-2022 willen gaan realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.