Werknemerschap

Door omstandigheden als ziekte of (deels) arbeidsongeschiktheid is het, ondanks alle inspanningen, voor meerdere inwoners niet mogelijk een betaalde baan te verwerven of te behouden. Voor die inwoners is de "bijstand" het laatste redmiddel. Deze inwoners moeten dan snel en adequaat geholpen worden.

Dit willen we bereiken door:
• Jongeren- en seniorenwerknemers met een beperking te ondersteunen naar de arbeidsmarkt door leerwerk trajecten, begeleiding en via het bestaande Dongen Werkt.
• Een tegenprestatie middels vrijwilligerswerk te bevorderen.
• Te onderzoeken of oudere werknemers hun kennis door willen geven aan jongeren in het beroepsonderwijs. In samenwerking bieden we 50+ omscholing aan voor werktrajecten in het onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.