ZOMER

Wonen

Bij 'Wonen' heeft de gemeente nadrukkelijk een leidende rol. De gemeente is bij uitstek de partij die bepaalt wat er gebouwd kan worden en hoe Dongen er uit gaat zien. Dit vanuit haar rol als belangenbehartiger voor alle inwoners van de gemeente Dongen.

Dit willen we bereiken door:

• De noodzaak c.q. behoefte aan 'Tiny Houses' en kleine woningen voor de komende jaren te onderzoeken.
• Gedegen prestatieafspraken met woningcorporaties/commerciële vastgoed ontwikkelaars te maken over het aantal sociale woningen, verkoop van woningen, renovatie en duurzaamheid.
• Het mogelijk maken van woningbouw specifiek voor jongeren en ouderen, en het mogelijk maken van mantelzorgwoningen en woningen die senioren-proof zijn.
• Het in stand houden van de starterslening voor inwoners die hun eerste huis kopen en het aanbieden van een blijverslening voor ouderen die door aanpassing van hun woning langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
• De ontwikkeling van seniorenwoningen in of nabij het centrum.
• Het ontwikkelen van woningbouwplannen per wijk en per dorp in evenwichtige opbouw om de leefbaarheid en de voorzieningen te stimuleren. Het CDA gaat uit van een verhouding:35% goedkope-, 35% middeldure- en 30% dure woningen.
• Inbreidinglocaties te ontwikkelen, rekening houdend met de bestaande omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.