04 november 2019

Begroting 2020 Gemeente Drimmelen: Rioolheffing 2020... is dat nu een korting??

Het college, Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen, stelt voor de rioolheffing met € 13,80 per aansluiting te verlagen. Dit kost de gemeente ongeveer € 175.000,- Hiermee wordt de stijging van de OZB-belasting en de afvalstoffenheffing in 2020 precies gecompenseerd. Per saldo € 0,- euro verschil in deze woonlasten.

Wij burgers betalen rioolheffing voor de kosten van onderhoud en vernieuwing en verwachten dat de gemeente haar uitgaven eerlijk aan ons doorberekent. Echter wij zien onverwachte kosten, die vragen oproepen.

De gemeente betaalt omzetbelasting aan bedrijven die rioleringen aanleggen en onderhouden. Deze belasting krijgt de gemeente weer terug van de belastingdienst. Per saldo kost dit de gemeente dus niets. Toch kiest deze coalitie ervoor om deze belasting (€ 230.000,-) door te berekenen in de rioolheffing. Dit is per aansluiting € 18,66.

De gemeente betaalt in 2020 € 132.000,- rente over al haar schulden. In onze rioolheffing is een rentebedrag van ruim 1 miljoen euro doorberekend. Een enorme rentewinst, waar commerciële banken jaloers op zouden zijn (per aansluiting € 75,46).

Nieuwe investeringen?
De coalitie en ook andere partijen zeggen dat dit geld nodig is voor nieuwe investeringen in riolering. Als deze partijen dit echt menen, verwacht je dat dit extra geld in de spaarpot voor riolering wordt gestopt. Helaas: verkeerd gedacht. Het renteverschil, ruim € 900.000,- wordt in de algemene reserve gestort. En in 2020 wordt 2,3 miljoen uit deze algemene reserve gebruikt om het begrotingstekort kleiner te maken. Dit geld wordt aan veel zaken besteed, maar gespaard wordt het dus zeker niet.

Het CDA Drimmelen heeft eerder al voorgesteld te veel betaalde rioolheffing terug te geven. Dus niet slechts € 13,80, maar € 94,12.  Nu is dit bedrag een verkapte extra belasting, die bovendien niet wordt gespaard voor nieuwe rioleringen. Wethouder van Financiën, Harry Bakker, heeft veel uit te leggen.

Fractie CDA Drimmelen
Hans Raes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.