07 november 2017

CDA Drimmelen pleit voor teruggave rioolbelasting in één keer

MADE - Inwoners van de gemeente Drimmelen hoeven vanaf volgend jaar minder rioolheffing te betalen. Wethouder Jan-Willem Stoop (Lijst Harry Bakker) kwam met dit voorstel afgelopen opinieraad. Zijn voorstel houdt in dat de rioolheffing de komende 5 jaar ieder jaar met 16,75 euro per huishouden moet worden verlaagd. Een meerderheid van de partijen stemde in met dit voorstel.

Het bedrag wordt in mindering gebracht op het vastrecht. In de afgelopen jaren heeft de gemeente steeds een overschot gehad op de kosten van de riolering. Dit is opgelopen tot een bedrag van 1,4 miljoen euro. Omgerekend is dit per huishouden 113 euro.

Het CDA stelde voor dit bedrag van in zijn geheel terug te geven aan de inwoners. Zij willen dit al bij de komende begrotingsbehandeling 2018 regelen. Reden hiervoor is volgens het CDA dat ieder jaar weer blijkt dat de rioolheffing veel hoger is dan wat nodig is om de kosten te dekken. Deze heffing is in Drimmelen bijna 50 procent hoger dan het gemiddelde in Noord-Brabant.

De andere partijen gingen niet mee met dit voorstel. Zij stemden in met de wethouder om een bedrag van 400.000 euro als reserve bij de gemeente te houden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.