29 november 2017

CDA wil afvalstoffenheffing extra omlaag.

Vanaf 1-1-2018 veranderen de kosten en het ophalen van ons huishoudelijk afval.

De grijze kliko wordt nog maar 1x per 4 weken opgehaald en gaat dan € 11,70 kosten; dit kost nu € 9,58 voor het 1x ophalen per 2 weken. De groene kliko wordt in het nieuwe jaar gratis geleegd. Ook het tarief voor verzamelcontainers gaat omlaag. De wethouder heeft dit voorgesteld en de raad en ook het CDA waren het ermee eens. 

Weer een groot financieel overschot; € 782.000,-

 Net zoals bij de rioolheffing, is er ook voor de afvalstoffenheffing een groot overschot, namelijk € 782.000,- (dit is € 64,- per huishouden). De inwoners hebben meer betaald dan er kosten voor de gemeente waren. In het voorstel van de wethouder wordt hiervan nu € 16,- per huishouden (in totaal € 182.000, -), ingezet om het vastrechttarief te verlagen. Daardoor blijft dus nog € 600.000,-  in de portemonnee van de gemeente. Dit is 2x zoveel als er in vorige jaren nodig werd geacht voor onverwachtse uitgaven. Het risico hiervoor is echter niet groter, maar juist kleiner geworden. Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering voorgesteld om opnieuw meer geld terug te geven aan de inwoners. De wethouder heeft toegezegd om € 300.000,- (dat is per huishouden bijna € 27,-) extra terug te geven, zodra er een positieve uitspraak voor de gemeente is, in de rechtszaak met vuilverwerkingsbedrijf Attero. Als CDA zijn wij blij met deze toezegging. Hierdoor gaan onze woonlasten verder omlaag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.