CDA Drimmelen

Het CDA Drimmelen heeft ongeveer 60 leden, die verspreid wonen over de 6 kerkdorpen van de gemeente. Uit deze groep van leden zijn diverse colleges gevormd, te weten de door de inwoners van Drimmelen gekozen gemeenteraadsfractie, het bestuur en de steunfractie. 
 
Het bestuur stelt zich 2 belangrijke doelen te weten het runnen van de CDA organisatie en het bedrijven van de plaatselijke politiek. Het resultaat van het een is afhankelijk van het succes van het ander. Eerst de organisatie;  De lokale politiek kent  een cyclus van 4 jaar, te weten de verkiezingen voor de gemeenteraad.  Deze verkiezingen legitimeren het bestaansrecht van het CDA Drimmelen. In veel opzichten is een lokale afdeling een gewone vereniging. Natuurlijk wordt er vaak over zaken gesproken die betrekking hebben op het besturen van de gemeente en wordt er tijd besteed aan ontspanningsactiviteiten en (politieke) excursies.
 
Ten tweede de actuele politiek. De fractie heeft een eigen verantwoording maar politieke besluitvorming vindt plaats in overleg met steunfractieleden. De agenda’s voor Commissie en raadsvergaderingen worden door een groot aantal betrokken CDA leden besproken en bediscussieerd. Met name de CDA gemeenteraads-fractieleden zijn naar professie en interesse betrokken bij maatschappelijke organisaties. Door zich terdege op de hoogte te stellen zijn ze in staat politiek verantwoorde standpunten in te nemen en uit te dragen.
 
De voorzitter rekent het tot zijn taak dat de processen binnen bestuur en (steun)fractie in goede samenhang verlopen. Daar gaan wat uurtjes inzitten maar je krijgt er veel voor terug. De contacten in het CDA zijn warm en hartelijk. 
 
Het CDA in Drimmelen wil bovenal een plaatselijke partij maar heeft meerwaarde doordat het deel uitmaakt van een grote landelijke politieke stroming. Kadervorming en scholing is voor de lokale CDA politici daardoor geen probleem. In de dagelijkse praktijk worden standpunten bepaald door de 4 CDA kernbegrippen gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap te hanteren.
 
Indien u contact wenst met een vertegenwoordiger van het CDA Drimmelen staan wij u graag te woord.
 
Bestuur CDA Drimmelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.