De 9 speerpunten van CDA Drimmelen 2018-2022

  1. Ieder mens verdient een goed en waardevol leven. Het CDA wil er voor iedereen zijn en daarom helpen wij overal waar dat nodig is (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijstand en jeugdzorg). Wij vinden ook dat wij allen, naar vermogen, een steentje bij kunnen dragen. Succes maak je samen!
  2. Het CDA wil dat de gemeente Drimmelen een veilige gemeente is en blijft. Er is onvoldoende toezicht op de naleving van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Overlast door drugs tolereren we niet. De inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) breiden we uit.
  3. Het CDA vraagt aandacht voor de verkeersmobiliteit in de gemeente. Wij willen op korte termijn het sluipverkeer verminderen. Op middellange termijn willen wij nieuwe wegen aanleggen, waardoor wij de verkeersproblemen definitief oplossen. We geven bijzondere aandacht aan veilige schoolroutes. We willen een snelle verbetering van knooppunt Hooipolder.
  4. Het CDA vindt het belangrijk dat we nieuwe woningen bouwen. We willen 500 duurzame woningen extra realiseren, voor iedereen, jong en oud, in alle kernen in de periode 2018 - 2022.
  5. Onze gemeente heeft een groot buitengebied met veel water. Daarom noemen we Drimmelen de ‘blauwgroene’ gemeente. Hierin neemt de Biesbosch een bijzondere plaats in. Wij willen de meest groene en duurzame gemeente van Noord-Brabant zijn. Daarom staat duurzaamheid voorop, bij alles wat we doen. Dit is ook van belang voor de generaties die na ons komen.
  6. Het CDA wenst een gemeente met gezonde inwoners. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om te bewegen. Er zijn veel sportfaciliteiten in de gemeente en twee zwembaden.
  7. Het CDA vindt een goed en bloeiend verenigingsleven erg belangrijk. Velen vinden hier gezelligheid en ontspanning. Muziek, cultuur en carnaval zijn hierbij belangrijke thema’s. Daarom willen wij activiteiten op deze gebieden ondersteunen.
  8. Het CDA stimuleert en ondersteunt het ondernemen met als doel een goede detailhandel en kleinschalig toerisme. De land- en tuinbouwbedrijven in Drimmelen zijn innovatief en ’High Tech’. Het buitengebied van de gemeente Drimmelen heeft in 2022 goed internet. Wij streven naar een vermindering van de bureaucratische en administratieve lasten.
  9. Het CDA geeft in de gemeente Drimmelen niet meer geld uit dan het ontvangt. Drimmelen heeft een spaarpot voor als het financieel slechter gaat. De woonlasten kunnen omlaag door de tarieven voor de rioolrechten met 25% te verlagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.