19 juni 2021

Afvalstoffencentrum op het Kempisch Bedrijvenpark

Inbreng van het CDA bij de vergadering van de gemeenteraad op 20 april 2020.

Het standpunt van het CDA over het afvalstoffencentrum op het Kempisch Bedrijvenpark (KPB) is onder te verdelen over drie onderwerpen: De locatiekeuze, de zichtlocatie en de kringloopwinkel.

Onderwerp 1: Locatiekeuze

Het raadsvoorstel gaat enkel over de locatiekeuze voor het grondstoffencentrum. Kiezen voor het KBP is wat het CDA betreft een logische keuze, gezien de redelijk centrale ligging voor de samenwerkende gemeenten. Echter, voor een aantal dorpen is dat toch een eindje kachelen. Uit de huis-aan-huis verspreide folder van de gemeente met de titel “terugblik raadsperiode 2010-2014”, is het volgende citaat op te maken. Bij het kopje “afval inzamelen hoeft geen geld te kosten maar kan ook geld opleveren” staat “Eersel Anders is voorstander van een locatiestudie en haalbaarheidsonderzoek naar milieustraten. Een inventarisatie en heroverweging van het aantal aanwezige milieustraten in de regio, niet Kempenbreed maar regiobreed verschaft inzicht in verbeterpunten en het kan een heroverweging zijn om milieustraten te sluiten. Geef keuzevrijheid aan burgers om zelf een keuze te maken naar welke milieustraat te gaan met afval”.

Het noest-werkende raadslid dat met dit citaat kwam kon in 2014 nog niet bevroeden dat hijzelf in 2021 een voorstel als wethouder mocht verdedigen in deze raad. Zijn woorden zijn nog steeds actueel. Daarom een vraag aan de wethouder of hij er samen met de collega collegeleden uit buurgemeenten voor kan zorgen dat de dorpen die op enige afstand van het nieuwe afvalstoffencentrum liggen de keuzevrijheid hebben om voor een dichterbij gelegen milieustraat te kiezen. Bijvoorbeeld Lage Mierde naar Hilvarenbeek en Wintelre naar Veldhoven Habraken, allebei ongeveer 10 minuutjes in plaats van ruim het dubbele. Daarmee komt een berijdbare voorziening ook voor Wintelre in beeld.

Onderwerp 2: Zichtlocatie

De keuze voor het KBP is voor ons een logische, de keuze voor een zichtlocatie niet. Een milieustraat wil je meestal niet op het podium hijsen, of je moet veel geld investeren in de uitstraling ervan. De extra kosten van een zichtlocatie ten opzichte van een locatie op de parallelwegen op het KBP zijn aanzienlijk. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken maken melding van opties voor het grondstoffencentrum. Met extra blokken functionaliteit kunnen we komen tot een circulair centrum. De vraag is echter of de meerprijs voor een zichtlocatie betekent dat er minder budget is voor recycling, materiaalgebruik en circulaire economie, termen uit het locatieonderzoek. Om dit als vraag te definiëren: Wat vindt het college belangrijker, een zichtlocatie of realisatie van het circulair centrum. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar het standpunt van de overige fracties, gaan we voor een zichtlocatie of het circulair centrum?

Onderwerp 3:  Kringloopwinkel

Als onderdeel van een circulair centrum zou een kringloopwinkel een aanwinst zijn voor het centrum. Echter, er is om meerdere redenen geen detailhandel toegestaan op het KBP. Eén reden is de verkeersaantrekkende werking. Maar nu kiezen we ervoor om het grondstoffencentrum hier te vestigen, dat gegarandeerd een verkeersaantrekkende werking heeft. Het CDA begrijpt dat de wetmatigheid om geen detailhandel toe te laten op het KBP, vooral omdat we vinden dat detailhandel zich moet concentreren in de winkelstraten in onze dorpen zodat de detailhandel elkaar onderling versterkt. Voor een kringloopwinkel zijn wij bereid een uitzondering te maken op deze wetmatigheid. We stellen daarom de vraag aan het college of zij samen met de colleges in buurgemeenten gaat onderzoeken of hier toch een kringloopfaciliteit gevestigd kan worden.

Tot slot, dit raadsvoorstel gaat enkel over de locatiekeuze en niet de verdere inrichting van het afvalstoffencentrum gekoppeld met de huisvuilinzameling. We kijken daarom met belangstelling tegemoet naar het raadsvoorstel voor de inrichting van het afvalstoffen/grondstoffen of circulair centrum in relatie tot de nieuwe huisvuilinzameling en zijn vooral benieuwd in hoeverre de resultaten uit de afvalproef uit de wijk Molenakkers hierin worden meegenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.