19 juni 2021

De Brainport regiodeal: Het CDA maakt andere keuzes voor Rijkssubsidie

Soms krijg je een cadeautje als gemeente vanuit de hogere overheden. Nog mooier is dat wanneer je eerst laat weten wat er op je verlanglijstje stond. Precies zo'n cadeautje is de Brainport Regiodeal. Om de uitkomst nog even NIET te verklappen, wat zijn nu de huidige probleemdossiers in de gemeente Eersel die met een investering zouden zijn geholpen?

Ten eerste is dat een nieuw zwembad, dat geschikt is voor ouderen, voor mensen met een beperking en dat duurzamer te onderhouden is dan het huidige zwembad. Deze is namelijk zwaar verouderd en moet tegen de klippen omhoog warm gestookt worden. Naar mening van het CDA is de beste locatie voor een nieuw zwembad naast het kinderdagverblijf en de brandweer in Eersel West. Niet achteraf bij het sportpark, maar bereikbaar voor bewoners uit meerdere kernen en bij een bushalte voor degenen die minder goed met eigen vervoer kunnen komen. Daarnaast hou je het huidige zwembad open zodat het doelgroepzwemmen en de zwemvereniging niet gedurende de hele bouwperiode zonder zwembad zitten.

Een tweede project is renovatie van de Muzenval. De kern Eersel heeft een gemeenschapshuis met een grote zaal die behoorlijk onpraktisch is. Voor het ombouwen van een platte zaal naar een zaal met oplopende tribunes zijn vele mensuren per keer nodig. Daarnaast is veel materieel verouderd. Deze inflexibele grote zaal had een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering en exploitatie en het Muzenval bestuur heeft uiteindelijk de bestuursopdracht teruggegeven aan de gemeente waarbij de onhandige exploitatie een van de redenen was.

Een derde project zouden de sportvoorzieningen kunnen zijn. De gemeente betaalt veel geld voor kunstgrasvelden en zou een bijdrage daarin goed kunnen gebruiken.

Een vierde project zouden de fietspaden kunnen zijn. Diverse fietspaden zijn verouderd en zorgen niet voor een prettige fietservaring. Je tanden rammelen ervan los.

Een vijfde project zou het Kempenmuseum kunnen zijn. Het museum heeft goed ontwikkelde plannen voor de vernieuwing ervan en verwacht een forse bijdrage van de gemeente.

Na zo'n opsomming is het tijd om te verklappen waar de overige regiogemeenten de subsidie voor ontvingen (zie hiervoor ook brainporteindhoven.com/nl/nieuws/zeven-miljoen-euro-voor-betere-voorzieningen-in-de-hele-regio) :

  1. Gemert Bakel  - Restauratie en herontwikkeling van het kasteel (cultuur-historisch erfgoed) - Dat zou goed te vergelijken zijn met ons Kempenmuseum.
  2. Nuenen - Vincentre - Herontwikkeling en inrichting van het museum, ontwikkelen educatief programma - Ook goed te vergelijken met ons Kempenmuseum.
  3. Bergeijk - Theater de Kattendans - Upgrade en herontwikkeling van het huidige theater - Dat zou goed te vergelijken zijn met de Muzenval in Eersel
  4. Reusel-de Mierden - Atletiek in de volle breedte - Verbeteren van de bestaande atletiekaccommodatie - Dat zou goed te vergelijken zijn met de sportvoorzieningen in Eersel.
  5. Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard - Sport & Vitaliteit -  Realisatie van duurzame sportinfrastructuur op verschillende locaties en voor verschillende sporten - Dat zou goed te vergelijken zijn met de sportvoorzieningen in Eersel.
  6. Bladel - recreatieve fietspaden verbeteren - Dat zou goed te vergelijken zijn met de fietspaden in Eersel.

Allemaal doelen van onze regiogemeenten waarvan wij zeggen dat dit inderdaad doelen zijn die we kunnen ondersteunen en ook toepasselijk vinden voor de gemeente Eersel.

Maar waar komt de huidige coalitie mee?

Met een uitkijktoren op de Cartierheide…Laat dat even op je inwerken. Het CDA heeft geschetst welke grotere projecten met substantiële bedragen spelen in de gemeente Eersel, en dan kiest het college -geholpen door de huidige VVD-fractie- ervoor om de subsidiegelden uit te geven aan een uitkijktoren. Daarna vertelt het college vrolijk aan de raad dat die toren eigenlijk een koopje is, omdat we zoveel subsidie kregen. Maar de Gemeenteraad heeft nooit de keuze gekregen om een ander project voor te dragen voor deze Regiodeal. Het CDA is van mening dat de uitkijktoren niet de beste keuze was van het college en misschien zelfs wel de slechtste. Elk ander hierboven genoemd project zou beter zijn geweest voor de inwoners van Eersel. Wij vinden dan ook dat andere regiogemeenten inderdaad betere keuzes hebben gemaakt.

De gemeente Eersel had dus een duur project kunnen laten subsidiëren door de Regiodeal maar dat hebben we niet gedaan omdat het college persé een uitkijktoren op de Cartierheide wil. Terwijl Staatsbosbeheer een aantal jaren geleden zelfs de parkeerplaats bij de Cartierheide aan de Postelseweg wilde opdoeken omdat het te druk voor Flora en Fauna werd op de Cartierheide, gaat ons college er een uitkijktoren neerzetten, een magneet voor nog meer bezoekers. Hoe we dan de financiering van de andere projecten voor elkaar krijgen is zorg voor later. Regelmatig hoor je dat politici een monument willen nalaten, het huidige college gaat voor een uitkijktoren………

Tot slot, die uitkijktoren, betaald met Eersels belastinggeld en de door Eersel ontvangen Regiodealsubsidie, dié uitkijktoren staat op Bladels grondgebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.