19 juni 2021

Duurzaam veilig herinrichten Stokkelen

Inbreng van het CDA bij de vergadering van de gemeenteraad op 6 mei 2021.

Diverse straten van Eersel kampen al decennialang met grote hoeveelheden sluipverkeer. Hier ondervinden niet alleen de aanwonenden van de Bergeijkse Dijk, Stokkelen en de Hazenstraat dagelijks hinder van, maar ook die van de Willibrorduslaan en de Nieuwstraat. Maar ja, hoe kom je hiervan af? Zeker als je weet dat verkeer altijd de gemakkelijkste weg zoekt. Waarom komt dat verkeer niet over de N397? Omdat de aansluiting bij de Fressevenweg/Enderakkers in Bergeijk voor de meeste inwoners van Bergeijk gevoelsmatig ver omrijden is. Daarnaast is het op de Enderakkers en de Provinciale weg al hevig druk doordat veel verkeer de huidige N69 door Aalst en Valkenswaard omzeilt. Veel van het huidige verkeer schiet nu via Stokkelen en de Hazenstraat bij de Rotonde Schadewijk de provinciale weg op, waardoor verkeer dat netjes via die weg aan komt rijden mag filerijden vanwege het sluipverkeer. Met het proces van de nieuwe N69 kwam er schot in de zaak, alhoewel het een zaak van de zeer lange adem was. Zoals Churchill het zei, the end of the beginning van de oplossing van het sluipverkeerprobleem. Even dreigde er een vierbaansweg op de plek van de huidige N397 te komen, wat alleen maar zou zorgen voor minder aansluitingen en zeer waarschijnlijk veel meer sluipverkeer door Eersel. Gelukkig is dat lot afgewend, mede dankzij 120 bezwaarschriften uit de aan de N397 grenzende wijk Molenakkers.

In datzelfde "Grenscorridor N69"-proces lukte het de gemeente Eersel en Bergeijk samen wel om de verkeersproblematiek tussen Eersel en Bergeijk op de kaart te krijgen. Bij alle maatregelen rondom de nieuwe Westparallel kon de gewenste randweg boven Bergeijk een boost krijgen doordat de provincie 2,5 miljoen bijdroeg. Het luchtkasteel van die randweg - nu Diepveldenweg - begon te landen. Met de Westparallel zal het meeste internationale verkeer eieren voor zijn geld kiezen als het vanaf de A67 naar België wil. Vanaf de nieuwe afslag Veldhoven-West en de kruising met de Locht bij Koningshof is het daarna zonder hindernissen doorrijden tot de rotonde bij Borkel op de N69. Wil iemand toch over de N397, dan wachten daar niet 4 maar 5 rotondes (we bouwen een nieuwe bij de Boevenheuvel voor de Diepveldenweg), zodat de zin daarin snel afneemt. Dat betekent dat er capaciteit vrijkomt op de N397 en dat het verkeer uit Bergeijk via de Randweg naar de N397 kan rijden zonder te hoeven sluipen door Eersel.

Dit plaatje was jarenlang een wensdroom, maar de Westparallel wordt nu volledig aangelegd, evenals de Diepvelden weg. Daarmee zijn we gekomen aan the beginning of the end, de fase waarin het sluipverkeer effectief kan worden teruggedrongen. Er komt zeer spoedig een aanlokkelijk alternatief voor sluipen over de Eerselse straten en nu is het tijd om dit te verzilveren.

Het voorstel over de herinrichting van Stokkelen dat in mei 2021 in de gemeenteraad lag is voor ons ook werkelijk the beginning of the end. Het gaat namelijk slechts over het stuk vanaf de Hazenstraat tot Bergeijk, alleen bij de Plaatse komt een plateau. Ook uit de reacties van de aanwonenden blijkt dit duidelijk. Het fietspad vanaf Kerkebochten tot aan de Hazenstraat verandert niet en een zebrapad wordt met node gemist. Daarom is dit voor het CDA ook niet "the end” en wachten we tot het college komend jaar met een voorstel komt samen met de aanpak van de Hazenstraat om zowel een veilige oversteek in te tekenen als ook om dit stuk fietspad in plaats van een kasseienbeleving ook een asfaltbeleving te geven, en dat kan ook met goed gestrate tegels.

Blijft over wat nu ter tafel ligt, een asfalt fietspad, wat zeker een verbetering is ten opzichte van het bestaande pad en naast de drie plateaus ook vier wegversmallingen. Als we die hebben, dan liefst niet voor iemands keukenraam of in de buurt van een uitrit. Daarom roepen wij het college op om niet alleen verkeerskundig te kijken waar een wegversmalling het beste past, maar ook naar het draagvlak bij de aanwonenden op de Stokkelen. Ik heb van niemand gelezen dat het aantal van vier wordt betwist, alleen de locatie, die mag van ons best 50 meter opschuiven als daarmee de omwonenden zijn geholpen. Wat telt tegen sluipverkeer is wat ons betreft het aantal wegversmallingen die deze weg onaantrekkelijk maken. Wil het college daarom in overleg gaan met de omwonenden om de locaties te kiezen met het hoogste draagvlak?

Zoals uit het voorgaande duidelijk is, zijn wij voorstander van deze ontwikkelingen om het sluipverkeer terug te schroeven. Dit is wat ons betreft het sluitstuk in dit decennialange proces. Een prettig fietspad is dan de kers op de taart.

Het CDA stemt daarom in met het voorstel voor de herinrichting van Stokkelen, maar dringen er bij het college op aan om het nu "vergeten stuk" Hazenstraat-Kerkebogten mee te nemen bij het plan voor de aanpassing van de Hazenstraat, inclusief zebrapad en een comfortabel fietspad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.