Woningbouw

Het  CDA Eersel vindt dat de woonbehoefte en het aantal woningen beter op elkaar afgestemd moet worden. Wij geloven dat er meer gebouwd moet worden, maar we geloven nog sterker dat er meer gebouwd moet worden in de prijsklasse tot €360.000. Wij zullen ons hard maken voor een instrument waarin ontwikkelaars worden gedwongen deze woningen te bouwen. Mochten ontwikkelaars niet deze behoefte hebben, dan moet de gemeente zelf deze handschoen oppakken. Ook kan onze gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van collectief opdrachtgeverschap

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • In alle kernen moeten er mogelijkheden zijn om te bouwen.
  • Er moeten meer woningen gebouwd worden in de prijsklasse tot €360.000.
  • In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen die een kleinere woning willen kopen of huren.
  • De gemeente kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het  bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.
  • Het bouwen van een woning en doorverkopen voor winst, en weer loten voor nieuwe bouwgrond, wordt zo snel mogelijk aan banden gelegd. Alle mensen mogen grond of een (nieuwbouw)woning kopen in onze gemeente, maar dan moeten ze er wel gaan wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.