Bewegen is heel belangrijk ter ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar bewegen heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.

Of je nu oud of jong bent, mobiel of minder mobiel, een beperking hebt of niet, een grote of kleine portemonnee hebt, sporten en bewegen moet voor iedereen bereikbaar zijn. Voor ons betekent dit dat er voldoende speelgelegenheid moet zijn in de buurt. Dit mogen ook speelbossen of andere natuurlijke speelplaatsen zijn. Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • De gemeente investeert meer in buiten-fitnessapparaten waarop gratis gesport kan worden door jong en oud.
  • De gemeente realiseert zo spoedig mogelijk een nieuw zwembad voor zwemlessen, recreatief zwemmen en waar zwemverenigingen een plek hebben. Wat het CDA betreft is Eersel-West (bij het politiebureau) een mooie locatie voor dit nieuwe, duurzame zwembad.
  • De gemeente werkt actief mee aan het afsluiten van straten in onze gemeente op buitenspeeldagen.
  • De gemeente evalueert de buurtsportcoaches en zet in op verdere verbinding tussen sport, cultuur en onderwijs.
  • De gemeente ondersteunt cultuur- en sportverenigingen en geeft ze de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen zowel maatschappelijk als commercieel zijn.
  • Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook fysiek goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
  • Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. Ondersteun als gemeente collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Zoals het neerzetten van voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar kunnen samenkomen of uitrusten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.