Energie

Het klimaatakkoord van Parijs met de opdracht de CO2-uitstoot te verminderen dwingt tot rigoureuze maatregelen. Daarbij is het onoverkomelijk dat iedereen een bijdrage moet leveren om het gestelde doel te halen. De energietransitie is daarom van ons allemaal. In de praktijk betekent dat volgens het CDA vooral minder verbruiken en de opwekking sterk verhogen.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • De gemeente maakt een concreet actieplan over hoe wij zo snel mogelijk een energieneutrale gemeente kunnen worden.
  • Een renteloze lening van de gemeente voor iedereen die zonnepanelen op zijn eigen woning wil leggen. 
  • De gemeente brengt rendabele duurzaamheidsinvesteringen in kaart.
  • Onze gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag met de aanleg van zonneparken. Wij zien zonneparken als  een tijdelijke oplossing en gaan voor de lange termijn actief op zoek naar methodiek die minder impact op de leefomgeving heeft.
  • We willen een energieregisseur aanstellen die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
  • De gemeente moet actief mensen samenbrengen zodat ze gezamenlijk kunnen investeren in verduurzaming. De gemeente draagt actief bij aan lokale initiatieven voor duurzame energie, op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.
  • Wij willen collectief, lokaal bezit van duurzame energie-opwekkers eisen. Bij zonneparken verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. Ook wanneer zonneparken die met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst worden doorverkocht, vloeit een deel van de opbrengst terug naar de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.