Moedig bestuur

Het CDA Eersel staat voor een gemeente die zo dicht mogelijk bij de samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Wij werken volgens het principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom.

Het CDA wil mensen aanmoedigen om hun eigen kwaliteit en hun dosis gezond verstand te gebruiken en wil minder uitgaan van opgelegde regels en voorschriften. Specifieke regels moeten worden vervangen door algemene regels. Dat vraagt bestuurlijke moed en creëert ruimte en kansen voor activiteiten van burgers.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • Wij zijn tegen onnodige en dure externe onderzoeken, die weinig bijdragen aan nieuwe inzichten. Veel informatie is er al; die is te vinden bij andere gemeenten of publieke bronnen. Dit uitgangspunt bespaart ook tijd voor de ambtelijke organisatie bij het opstellen van beleidsnotities. Zo kan sneller tot de uitvoering van plannen worden overgegaan.
  • Onze gemeente moet effectief en efficiënt werken. De kosten moeten laag zijn, en de dienstverlening hoog. Intensief samenwerken met andere gemeenten kan een oplossing zijn.
  • Structurele uitgaven dekken we enkel met structurele inkomsten.
  • Goed rentmeesterschap is cruciaal voor het CDA: we gaan duurzaam om met de (stille) reserves. Dit betekent in de praktijk dat we geen grond verkopen en al zeker niet om hier gaten in de begroting mee te dichten.
  • Het CDA is tegen lastenverzwaring als het voorzieningsniveau niet stijgt.
  • Het CDA is gemakkelijk aanspreekbaar, onder andere tijdens de openbare fractievergaderingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.